Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Seviye Tespit Sınavı

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Uyarınca Yapılacak OlannnSeviye Tespit Sınavı (2012-STS) 2.Aşama : BaşvurularnnYurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Seviye Tespit Sınavının (STS), 2. Aşaması 27 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.nnÖSYM tarafından yapılacak STS 2. Aşama için başvurular 16-25 Nisan 2012 tarihleri arasında alınacaktır.nnSTS 2. Aşama için başvuracak adaylar; 2012-STS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna ÖSYM''nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden başvuru tarihleri içerisinde ulaşabilirler.  Sınav ve başvuruların nasıl yapılacağına ait ayrıntılı bilgi 2012-STS Kılavuzundan edinilebilir. Kılavuz basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.