Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü

Son zamanlarda Avrupa birliği ülkelerinde yıllardır okutulan ,eğitim  ve iş imkanı olan birçok bölüm ülkemizdeki üniversitelerde de açılmaya başladı

Bunlardan birisi de engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü 2 yıllık bir bölüm Ağrı ibrahim Çeçen Üniversitesi ve Bitlis Eren üniversitelerinin 2012 eğitim yılında açtığı  sağlık hizmetleri yüksek okulu bünyesinde eğitime başlayan  önlisans düzeyi eğitim veren bir bölüm

Engelli Bakımı ve rehabilitasyon bölümü eğitimi, amaçları
Bu programın temel amacı ; “Engelli bireyin özelliklerini tanıyabilen,günlük bakımını yapabilen, sosyal aktiviteler yaptırabilen, özel hastalarda bakım yapabilen, ilkyardım uygulayabilen engelli bakıcısı yetiştirmektir.”

Programın Amaçları


 • İnsan sağlığı ve gelişim süreciyle ilgili bilgilendirmek,

 • Yaş ve engel gruplarına göre öğrenme ve öğretme sürecinin özelliklerini tanıtmak,

 • Engellilik ve engel gruplarının özellikleri,

 • Engelli bireylerin kişisel bakım ihtiyaçlarının önemi ve karşılanması,

 • Engelli bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarının tanınması,

 • Engelli bireye sahip ailelerin ihtiyaçlarını tanımaları ve aile ile işbirliği yapılması,

 • Engelli bireyin sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik refakat hizmeti sağlanması,

 • Temel ilk yardım uygulamaları,

 • Engelli bireyin sağlığını koruyucu, güvenliğini sağlayıcı tedbirler,

 • Ahlaki ve insani çerçevede hizmetin önemsenmesi,

 • Gerektiğinde ilgili meslek elemanları ile işbirliği çalışmaları,

 • Etik ilke ve kurallar,

Eğitim Konuları

 • Genel insan sağlığı ve gelişim

 • Eğitim

 • Engellilik

 • Bireyin fiziksel bakımı

 • Psiko-sosyal destek

 • Engelli bireyin ailesi

 • Engelli bireye yönelik sosyal aktiviteler

 • İlk yardım

 • Güvenli çevre

 • Staj

ENGELLİ BAKIM ELEMANI
Tanımı

Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi

sorumluluklarının bilinci altında; engelli kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği,

sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket

çalışmaları, beslenmeleri, engelli kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı

olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen elemandır.

Görevleri

Engellinin gereksinimlerini bilmek.

Bakım planı hazırlamak.

Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarmak.

Engellinin ailesi, doktor, huzur ve bakımevi personeline bilgi vermek.

Günlük bakımını yapmak.

Sağlık personelinin yazmış olduğu ilaçların alınmasını sağlamak.

İletişim kurmalarını sağlamak.

Sağlık personelinin kontrolünde bedensel be psikolojik rahatsızlıklarında

yardımcı olmak.

Sağlık personelinin önerdiği günlük egzersizleri yaptırmak.

Engellinin oda düzenini sağlamak.

Engelliye yemek yemede yardımcı olmak, gerekirse yedirmek.

Engelliye pozisyon vermek.

Gerekli araç ve gereci kullanmak ve temizliğini yapmak.

Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlem almak.

Gerekli dokümanı hazırlamak ve doldurmak.

Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri izlemek.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışan meslek elamanlarının;

Etkili ve güzel konuşmalı,

Çalışkan olmalı,

Sabırlı ve duyarlı olmalı,

Dikkatli olmalı,

Dürüst olmalı

Enerjik olmalı,

Güler yüzlü olmalı,

İnsan ilişkilerine özen göstermeli,

İş disiplinine sahip olmalı,

İş güvenliğine dikkat etmeli,

İş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen göstermeli,

Kararlı olmalı,

Meslek ahlakına sahip olmalı,

Samimi ve içten olmalı,

Yaşlı, hasta ya da engelliye ‘’sen ‘’ diye hitap etmemeli.

Temiz ve düzenli olmalı,

Irk, din, dil, cinsiyet ayırımı göstermeden her türlü bakımı yapmalı,

Mesafeli davranma yeteneğine sahip olmalı,

İş ve özel hayatı birbirine karıştırmamalı,

Tim yeteneğine(ekip çalışması) sahip olmalı,

Başka meslek grupları ile işbirliği yapabilmeli,

Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olmalı.

Çalışma kıyafeti giymek.

Takı takmamak.

Vb. bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yaşlı, hasta ve engelli bakım elemanının çalıştığı ortamlar genellikle bakım hizmeti

veren kurumlar ve evlerdir. Buralar, temiz, düzenli, sağlıklı ve aydınlık mekanlardır. Bu

elamanlar koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, yaşlı,

hasta ve engelliye bakım hizmeti verirler. Buralar;

Huzurevleri,

Bakımevleri,

Evde bakım,

Yaşlı dinlenmeevleri,

Hastaneler,

Geronto-psikiyatri klinikleridir.

Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler, bulundukları kurumun vardiya

sistemine uygun olarak çalışırlar. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da 24 saatlik

bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar.

Bu meslekte insanlar ile yakın temas ve iletişim içinde çalışmak önemlidir. Bu

nedenle çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel

giysi, eldiven ve dezenfektan kullanılması, saçlarını toplamaları el ve ayak tırnaklarının

temiz ve kısa olması, takı takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak cinsten olması,

erkeklerin traş olması gerekmektedir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bu alandaki meslek elemanları; kamu ve özel sektöre ait Huzurevleri, bakımevleri

ile yaşlı dinlenme evleri, hastaneler, polikliniklerde istihdam imkanları bulunmaktadır.

Ayrıca, yaşlı, hasta ve engellilerin evlerde bakımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle

evlerde bakım hizmetlerinde de çalışabilirler.

Kişisel bilgi ve beceriye bağlı olarak işsiz kalma riski yoktur. Özellikle kurumlarda

belgeli eleman çalıştırma zorunluluğu olduğu için bu eğitimli bakım elemanları kurumlar

tarafından tercih edilmektedirler.

Kurumlarda çalışırken asgari ücret ve sigorta ile çalışmakta evde bakımda ise

istedikleri ücreti talep edebilmektedirler.