3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü Birleşmiş milletler tarafından 1992 yılında Kabul edilmiştir.

Türkiye’de nüfusun yüzde on iki'si yani sekiz buçuk milyon kişi engelli. Erkeklerde bu oran on bir'i, kadınlarda yüzde on üç'ü Engellilerin herkes gibi 365 günü yaşadığı gerçeğinin görmezden gelinerek sadece o gün için gazete, tv ve kamuoyunda gündeme getirilmemeli.Asıl sorgulamamız gereken olay engellilerin bakım ve tedavileri yapılabiliyor mu? engelliler için yaşam alanları oluşturulabiliyor mu? sosyal imkanlar yaratılabiliyor mu? iş ve istihdam alanları açılabiliyor mu?
Engelli bireyleri evden çıkarmayarak, tecrit ederek, ortak yaşam alanlarını düzenlemeyerek, iş bulma imkanlarını kısıtlayarak, engelli insanları görmezden gelip tek güne sıkıştırılıp herşey unutuluyor mu?

Unutmayalım! Her insan Engelli Adayıdır