Yüksek lisans yasası değişti

ALES'e hazırlananlar ve katılacaklar dikkat! 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2 yıl olan tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami 3 yıla çıkartıldı. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenecek. Tezli yüksek lisans programını azami 3 yıl içinde tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek.
LİSANS MEZUNLARI İÇİN ALES PUANI 70’TEN 80’E ÇIKTI Yönetmeliğe göre, doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için de adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekecek. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekecek.

TEZİ REDDEDİLEN ÖĞRENCİNİN İLİŞİĞİ KESİLMEYECEK Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumuyla ilişiği kesilmeyecek. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilecek veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilecek. Doktora ve sanatta yeterlilik programlarını tamamlama süresi de yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 4 yıldan azami 6 yıla, lisans derecesiyle kabul edilenler için 5 yıldan azami 9 yıla çıkartıldı.


Kaynak: gazetevatan