STS Sınav giriş belgeleri yayınlandı

sts sınav giriş belgeleri yayınlandı
Ösym Başkanlığı Diş Hekimliği Alanı İle Tıp Doktorluğu AlanındaYurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavları (2013-STS İlkbahar Dönemi) Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesiyle ilgili duyuru yayınladı. Duyuru tam metni aşağıda yayınlanmıştır.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.03.2013 tarihli kararı uyarınca 13 Nisan 2013 tarihinde Diş Hekimliği alanında, 14 Nisan 2013tarihinde Tıp Doktorluğu alanında yapılacak Seviye Tespit Sınavlarına (STS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve aday şifreleri ile 5 Nisan 2013 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır.  Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır; sınava alınsa bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, kimlik belgesi nedeniyle sınavda bir hak kaybına uğramamaları, mağduriyet yaşamamaları için sınav kurallarına uygun kimlik belgelerini edinerek sınava girmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
  • Bu sınavlara başvuru yapan adaylardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda diploma denkliği için sınava ya da başvuru yaptığı sınav aşamasına katılma hakkı olmadığı Merkezimize bildirilen adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmemiştir.