Sağlık alanında neler değişiyor

Meclisin kapanmasına kısa bir süre kala 20 Haziran günü meclisten sağlık alanında gelen son torba yasa tasarısı, ile aile hekimliğini paralı hale getiriliyor. işte yeni torba yasa ile hayatımızı değiştirecek bazı konular

sağlık yeni yasa
Ruhsatsız sağlık hizmeti suçu ile gönüllü hekimler hedefe konuyor
Tasarıyla beraber, ruhsatsız sağlık hizmeti sunma adı altında yepyeni bir suç yaratılıyor ve hekime, 1 ile 3 yıl hapis cezası ve 100 bin güne kadar adli para cezası veriliyor. Oysa yasalarda belirtildiği şeklinde, zaten hekim olmayan kişilerin hekim gibi sağlık hizmeti vermesi suç, cezası kanunla düzenlenmiş durumda.
Tasarının getirdiği ise, hiçbir özel hastane patronuna, sermaye zincirine bağlı olmadan, mesleğini özgürce ve kamu yararını merkeze alarak, Gezi eylemlerinde olduğu gibi halkın yararına icra etmek isteyen, hastasının mahrem bilgilerini saklayan hekimlere yöneltilen cezalandırma tehdidi oluyor.
Sağlık Personeli nerede çalışıyorsa orada oturacak
Daha önce çıkarılan bir KHK ile hekimlere çalıştığı yerde oturma zorunluluğu Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü. Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada, bu uygulamanın feodal kralların kölelere dayattığı uygulamanın bir benzeri olduğuna vurgu yaparken, daha önce “ikamet mecburiyeti” denen uygulamanın bu kez “sağlık personelinin ihtiyaç halinde çağrıya uyması” şekliyle ifade edildiğini belirtti.
Tasarıda, “Sağlık personelinin mesai saatleri haricinde de hizmetine ihtiyaç duyulduğunda ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabilmeleri için alınacak tedbirler ve ilgililerin uyacağı kurallar Bakanlıkça belirlenir” ibaresi de bulunuyor.
Profesörlerin özlük hakları da tamam
Tasarıyla birlikte, kişilere özel düzenleme yapılarak üniversitelere gitmeden “jet profesör” yapılan, Sağlık Bakanlığı’nda profesör unvanı ile ayrıcalıklı ücret ve görevlere getirilen insanlara, Yükseköğretim Yasasının 29. Maddesi çiğnenerek üniversitede çalışmış gibi profesör unvanı ile ilgili her türlü akademik ve özlük hakkı tanınıyor.Öte yandan, Üniversitelerde en fazla bir yıl süre ile sözleşmeli olarak profesör ve doçent çalıştırılmasının yolu açılıyor. Sözleşmeli akademisyenlerin, akademik sorumluluk alamayacağı, rektörlük seçimlerinde oy kullanamayacağı belirtiliyor. Bilim insanlarını sözleşme yoluyla tehdit eden düzenleme aracılığıyla kamu yararına hizmet sunulmasının önüne geçiliyor.
Yurtdışında eğitim görenlere mecburi hizmet yok
Tasarının getirdiği bir diğer yenilik ise, yurtdışında eğitim alan ya da 2 yıl çalışan hekimlerin zorunlu hizmet yükümlülüğünden muaf tutulması. Böylece, kendi ülkesinde eğitim almayı ve hizmet vermeyi seçmiş hekimler, bir yönüyle cezalandırılmış oluyorlar.
Tasarıyla ilgili açıklama yayınlayan TTB ise, “Tıbbın kurucuları İstanköy’lü Hipokrates’tan, Bergama’lı Galenos’dan bu yana burada, bu topraklarda; hekimliğin insanlık yararına sunulmasının kuralları, ilkeleri, ahlakı yazıldı. Hekimliğin, doğduğu topraklarda, bu tasarı ile mezara gömülmesine sessiz kalmayacağız.” diyerek, sürece gereken müdahaleyi yapacaklarını belirtti.